Museum

Eenhoorn

Het museum de Eenhoorn is een particulier initiatief zonder winstoogmerk.

Het museum is gevestigd in het voormalig treinstation van Ulrum, een Rijksmonument.

Missie

Het museum is opgericht vanuit de gedachte dat kunst, zoveel als dit mogelijk is, toegankelijk moet zijn voor belangstellenden.   

Getoond wordt, in een semipermanente (*) setting, een particuliere verzameling waarbij het streven is deze waar mogelijk aan te vullen met bruiklenen.

(*) De mogelijkheid bestaat om, op tijdelijke basis en voor zover dit past binnen de doelstellingen van het museum, de expositieruimten ter beschikking te stellen aan derden.

Te zien

Vanaf mei 2018:  Johfra

logo

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Contact

Museum de Eenhoorn

Spoorstraat 28

9971 BE  ULRUM

Tel. 0595-438878

Mob. 06-13230512

E-mail: museumdeeenhoorn@gmail.com

Openingstijden

openingstijden:

13:00-17:00 uur

Op zondagen

van mei tot september

of op aanvraag